setkání učitelů bojových umění

Ohlasy účastníků

 

Bylo to pro mne velmi zajímavé setkání ze strany mnoha pohledů na společná témata. Co mne velmi mile překvapilo, bylo velmi klidné a kultivované prostředí diskuzí a mnohdy hluboké nebo odborné příspěvky a podněty. Atmosféru celého setkání prostupovala "lidskost" a přátelská nálada. Mnoho námětů z příspěvků nebo komentářů mělo i následnou dohru, kdy si člověk až v každodenním životě nebo v dojo uvědomil některé myšlenky. Díky za to. Rád se zúčastním i příštího ročníku. (FM, 2015)

 

Byl a jsem šťasten, že nejen organizačně ale i celkový vývoj Rentaikai se dostalo na další stupínek profesionality a původní myšlenky. Jsem si vědom, že pro budoucí organizátory  je to velká výzva a bude to velmi těžké udržet nejen tuto profesionální úroveň,  ale i myšlenku. Rentaikai nevzniklo nejen pro myšlenku se vzdělávat a seznamovat s ostatními bojovými umění a lidmi různých profesí, ale také se seznamovat i s prací a problémy ohledně organizační práce. A postupně se nejen vzdělávat, ale i naučit se připravit svůj projev a nebo reagovat na určité téma. Proto děkuji nejen vám , ale i minulým organizátorům  za jejich práci, bez které by nebyla dosažena tato úroveň.   (LP, 2015)

 

Cítím hlubokou soudržnost a vzájemný respekt jeden k druhému a k osobitým pohledům na různá témata. Uvědomuji si jedinečnost každého z nás. Toto setkání je skutečně úžasná inspirace pro můj vlastní vývoj na cestě bojových umění a sebepoznání. Děkuji Všem za toto mimořádné setkání. (MVT)

 

Na RTK 2012 mě zaujala témata týkající se aktuálního dění a způsob, jakým se nám podařilo společně je prodiskutovat. Zaujala mě zejména témata ekonomické krize, stav společnosti a nebezpečí otevřených válečných konfliktů. Nové pohledy v podání ostatních účastníků mě přiměly se dívat na věci tak nějak s nadhledem a získat tak větší rozhled na danou problematiku. Není jednoduché přispívat do otevřené diskuse, kdy dáváte najevo svoji novou, právě vzniklou myšlenku a pro kterou v tu danou chvíli nemáte a ani nemůžete mít dostatek argumentů. Zároveň toto přesně dává prostor pro další rozvíjení těchto myšlenek do budoucna. (JN)

 

Pro mě rentaikai znamená vždy velké rozšíření si myšlenek a obzorů do takových rozměrů, kterých bych nebyl schopen bez lidí, kteří zde vzájemě diskutují. Nutí mě vždy zamýšlet se nad věcmi, které se týkají našich životů, prostoru a prostředí, ve kterém žijeme, dalšího studia a celkově všech věcí spojených s naším bytím. Mě osobně společné setkání rentaikai duševně obohacuje a nejinak tomu bylo i letos. (MK)

                             

Ačkoliv je Rentaikai setkání učitelů bojových umění, je to také setkání lidí různých oborů, různých zkušeností a náhledů. Líbí se mi barevnost názorů, pohledů, a že mohu cítit kolem sebe tolik opravdových, dobrých a bojových srdcí kolem mě. Dotkli jsme se mnoha zajímavých témat souvisejících jak s cestami bojových umění, tak i například konfliktu v Sýrii, světových náboženství, víry, ale také strachu, Toltécké filozofie, indiánů, pouští, učení a mnohých dalších velice zajímavých témat. Přál bych si, aby bylo takovýchto aktivit mezi lidmi z jakýchkoliv oborů více, protože někdy prostě nevíme, jak vystoupit ze „sebe sama“ a podívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Tak se můžeme vzájemně obohatit a třeba se nasměrovat jiným, lepším směrem. Rentaikai považuji za jeden z krásných a důležitých momentů v mém vlastním snažení… (MŽ)

 

Rentaikai je velmi nestandardní soubor aktivit, na které během všedních dnů není místo. Je to setkání, kde se rodí nové nápady, myšlenky i praktické věci. Je to kultura, prostor i čas vyjádřit to, co cítíme a pochytat to, co cítí okolí. Je to časoprostor, v němž uvíznou všechny pocity, dojmy i zkušenosti a spojí se v živou realitu. (MS)

 

Na letošním RTK jsme probrali např. témata války v dnešním světě a kolem nás, vztahu pohanských kultur a bojového umění, přežití v běžném životě, smyslu vytváření konceptů a odvaze jít za ně, apod. Hodně mě zaujala myšlenka, která vychází z našeho bojového umění a ninjutsu, a to, zda bojovat, či nebojovat, resp. neučíme se bojovat, ale jak se správně pohybovat, abychom bojovat nemuseli. V tomto vidím veliký přesah do běžného života, což také na RTK zaznělo.

Moderátorovi vyjadřuji velké díky za výběr pěkného místa a kvalitní vedení diskuze. Jsem rád, že jsme schopni se takto společně probrat jakékoliv téma jako přátelé, že umíme naslouchat druhým a neprosazovat za každou cenu sama sebe, na úkor druhých. Také je to trénink trpělivosti, která je synonymem pro ninjutsu. Toto jsou hodnoty, které často kolem sebe nevidím. Děkuji. (MČ)

 

Říká se, že když se sejdou lidé stejného směru smýšlení, je jejich společná myšlenka ve chvíli setkání nekonečně silná. Nekonečně silná pro budoucnost a vše, co tito lidé spoluvytváří a tvořit chtějí. Tato setkání mají význam pro to, abychom na budoucnost nezapomínali a tímto vytvářeli silnější a pevnější vazby. Světské starosti každodenního života jsou velmi silné. Vytrvat. (JK)

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode