setkání učitelů bojových umění

ROK 2015

Místo konání: Hrubá Voda, Hotel Akademie
Pořadatelé: Jana Sovová, Pavel Sova, Jaroslav Tomek
 
V  prostředí hotelu Akademie v hornaté přírodě Hrubé vody u Olomouce se uskutečnilo již 7. setkání učitelů bojových umění pod záštitou organizace Bujinkan Czech Dojo.
 
Celkový počet 27 účastníků a přítomnost učitelů z různých druhů bojového umění předem zaručovalo zajímavé příspěvky a diskuze k nim. Letošní téma akce „Osobní rozvoj učitele bojového umění“ představovalo i cíl, proč se účastníci přijeli obohatit o názory a myšlenky ostatních.
 
První diskusní blok přinesl myšlenky propojení bojového umění s profesí v běžném životě. Debatovalo se o termínech jako vytrvání, dril, cíl, motivace, kreativita či naivita, která pomáhá člověku posouvat se dál ve své cestě poznání.
 
V druhém diskusním bloku dostal prostor k přednášce jeden z hlavních hostů akce Mgr. David Dohnal. Ze své pozice psychologa u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje přinesl účastníkům zajímavé poznatky z oblasti posttraumatické péče a krizové intervence.
Odpolední blok diskuzí zahájil PhDr. Bc. Lubomír Češek, který díky své praxi policejního psychologa mohl prezentovat analýzy z psychologie násilí, boje a psychologie prevence kriminality. Propojení bojového umění a praxe z reality boje na ulici vyvolalo řadu podnětných otázek k diskuzi.
 
Filip Manek, učitel japonského šermu Iaido, se ve svém příspěvku zabýval otázkou motivace, role učitele a jeho růstu. Martin Březina ze Sakura dojo Opava otevřel myšlenku rozčlenění bojových stylů na tradiční bojová umění, sportovní budo a bojové systémy. Závěrečný příspěvek setkání se dotkl pojmů jako šestý smysl, meditace či vnímání.
 
Pozitivní zpětné vazby od účastníků akce potvrdily, že organizace tohoto setkání má smysl. Účastníci si odnesli nové poznatky, názory či myšlenky, které mohou rozvíjet dál.

 
Fotografie z akce jsou se shlédnutí v sekci Fotogalerie. Zpětné vazby k letošní akci můžete nalézt v sekci Ohlasy účastníků.                       
 
 
 
 

ROK 2014

Místo konání: Hluboká nad Vltavou, hotel Štekl
Pořadatel: Luboš Pokorný
 
Účastníci Rentaikai 2014 měli možnost dozvědět se zajímavé informace od hostů z útvaru pro ochranu prezidenta ČR a policejního vyjednavače. Do debaty kolem výchovy dětí a mládeže v rámci bojových umění přinesli mnoho nových pohledů hosté z Ostravy - Jan Paldus (Sambo) a Milan Možiešík (Shotokan Karate).                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

ROK 2013

Místo konání: Praděd, hotel Ovčárna
Pořadatel: Jiří Hübner
 
Setkání bylo zaměřeno na téma "lidská práva". V debatě na toto téma jsme vyslechli mj. názory odborníků z oblasti policistů, právníků či soudců. Významnou částí byla přednáška na téma "islámské náboženství a jeho různé směry a výklady". Přednášku vedl muslim aktuální žijící v České republice. Jsme rádi, že setkání se opět zúčastnil RNDR. Michal Vít, host z roku 2011. Jeho zájem je pro nás důkazem kvalitní akce.                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

ROK 2012

Místo konání: Buchlovice, hotel Buchlovice
Pořadatel: Pavel Bařina
 
Diskuzní témata se zaměřovala na oblasti  z bojového umění i z běžného života. Debatovali sme o přežití či pohanské kultuře Toltéků, o souvislostech témat jako domov, válka a mír. Důležitým příspěvkem bylo zamyšlení se nad otázkami špatného bojového umění či rozhodnutím bojovat či nebojovat... 
 
Po skončení Rentaikai jsme požádali účastníky, aby napsali dojmy a ohlasy na toto setkání. Některé můžete najít v oddílu Ohlasy účastníků. 
                                                                                 

 

 

 

 

ROK 2011

Místo konání: Špindlerův Mlýn, hotel Windsor
Pořadatel: Mirek Čermák
 
Hlavním hostem setkání byl RNDr. Michal Vít z Masarykovy univerzity v Brně, který přinesl zajímavý pohled k bojovému umění z oblasti profesionální výuky na školách a ze svého pohledu člověka studujícího Aikido. 
                                                                                  

 

 

 

ROK 2010

Místo konání: Loučná pod Klínovcem, hotel Nástup
Pořadatel: Milan Výborný Turek
 
V tomto roce se organizátoři snažili naplnit myšlenu Rentaikai a pozvat na akci i hosty z jiných bojových umění. Hosté Martin Matouš (Allkampfjutsu) a Vladimír Hotovec (Kendó) se plně zapojili do diskuzí týkající se témat jako vztahy studentů k bojovému umění, k dlouholetému studiu, nezájem nováčků a neochota podstupovat tvrdší trénink.                                                                                      

 

 

 

 

ROK 2009

Místo konání: Brno - Bystrc, Hotel Maximus
Pořadatel: Michal Snopek, Martin Žipaj
 
Dne 9. května 2009 se uskutečnilo první pracovní a filozofické setkání učitelů BCD pod názvem RenTaiKai 2009. Jako místo byl vybrán příjemný hotel poblíž brněnské přehrady. 
 
Smyslem Rentaikai je založit tradici sdílení vědomostí a názorů, vzájemné inspirace a rozšiřování obzorů našich znalostí. Na setkání v roce 2009 se probraly aktuální i dlouhodobé problémy rozvoje bojových umění v ČR, zabrousili jsme i do filozofických oblastí spojených s bojovým uměním v realitě současného světa. V Bujinkan Budó tak, jak jej předává Sóke Hatsumi, hraje větší roli inspirace než procvičování pevné techniky. Přínosnější jsou lekce, kdy vás učitel vede ke zlepšení jako bojového umělce a tedy i jako člověka, než lekce čistě technicky drilové. Proto i toto Rentaikai je důležité pro vzájemnou inspiraci v našich myšlenkách i činech. Osobně vidím vliv nejen pro trénink, ale i můj osobní a pracovní život. Pro příští setkání bychom chtěli rozšířit počty zúčastněných i mimo Bujinkan Dojo a přizvat zajímavé hosty.                                                                                                                                                                                                         

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode